ISO9001:2009 ISO3834-2:2006 DIN15085-2 CL1 DIN1090:2009+A1

item1

Certifikáty společnosti

Politika kvality

Politika environmentu

Kvalita společnosti NERIA INDUSTRY a.s. se snaží dělat maximum pro zajištění nejvyšší kvality výrobků, služeb a zároveň udržovat přátelský vztah k životnímu prostředí.

Politika kvality

Zákazníkům se snažíme poskytnout výrobky a služby v maximální kvalitě s cílem získání a udržení konkurenčních výhod a silné pozice na náročných trzích strojírenského a automobilového průmyslu. Nezbytným předpokladem k dosažení těchto cílů jsou naši zaměstnanci a proto klademe důraz na to, aby veškeré pracovní pozice byly zajištěny co nejkvalifikovanějšími zaměstnanci, kteří jsou v průběhu pracovního poměru permanentně vzděláváni a školeni.

Politika environmentu

Za automatické považujeme nejen dodržování zákonů a nařízení týkajících se ochrany životního prostředí, ale snažíme se jednat i nad rámec těchto povinností. Pravidelným zjišťováním a přezkoumáváním rozsahu environmentálních dopadů všech procesů neustále usilujeme o minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí a maximalizaci zabránění potencionálních možností vzniku havarijních událostí. V neposlední řadě se ve všech našich aktivitách snažíme šetřit omezené přírodní zdroje.